Tikšanās ar profesori Elfrīdu Krastiņu

22.februārī sākumskolas skolotājas Bērzaunes pamatskolā piedalījās metodiskajā dienā. Lektores E.Krastiņas tēma “Pamats lietpratībai matemātikā” sniedza atbildes uz ikdienā esošajiem jautājumiem. Turpinājumā notika diskusija par “Skola 2030” pārmaiņām izglītībā.

Comments are closed.