Esi aktīvs! Piešķir ikdienai krāsas! Iesaisties skolas pašpārvaldes organizētajā Krāsu nedēļā!
Read more
Skolas aktīvākās meitenes vēlas skolas ikdienu padarīt krāsaināku, līdzdarboties skolas jautājumu lemšanā un pilnveidot savas organizatoriskās prasmes. Viņas aicina iesaistīties arī Tevi- Kalsnavas pamatskolas skolēn! afiša  
Read more
Skolas līdzpārvaldes grupa aicina pieteikties skolas tenisa turnīram. Plānots, ka tas tiks organizēts atsevišķas klašu grupās: 1. – 4. un 5. – 9. Skolēni, esiet aktīvi, jo turnīra rīkošana atkarīga no pieteikumu skaita!  
Read more
Skolēnu līdzpārvaldes vadītāja Alita Mežāne ar vietnieci Reičelu Stepāni un aktīvākajiem skolēniem – Danielu Mažajevu, Kristeru Orlovu, Renāru Liepiņu sagatavoja lielisku Valentīndienas noskaņu. Nedēļas garumā darbojās  Valentīndienas pasts un katram bija iespēja savu Valentīndienas apsveikumu ielikt gaumīgi noformētajā pastkastītē. 14.februārī skolas foajē tika izveidots fotostūrītis, 
Read more
Līdzpārvaldes decembra aktivitāte – “Domā un sporto aktīvi!” Sarmītes Kukāres foto Paldies, Kalsnavas pamatskolas līdzpārvaldes aktīvisti, par noorganizētajām sportiskajām aktivitātēm! Prieks skolēnu acīs izsaka visu!
Read more
11.oktobrī arī mūsu skolas vairāki skolēni devās uz Madonas bērnu un jauniešu centru.
Read more
9.oktobrī Kalsnavas bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā UP`s Daces Briedes-Zālītes vadībā vecāko klašu skolēni piedalījās airaujošā nodarbībā par mērķu izvirzīšanu, plānošanu, realizēšanu.
Read more
4.oktobrī skolā tika atzīmēta Starptautiskā Skolotāju diena. 9.klases skolēnu organizētajā svinīgajā pasākumā skolēni sveica savus skolotājus, bet pēc tam devītie iejutās skolotāju lomā, vadot mācību stundas 1. – 8.klašu skolēniem. Paldies devītajiem par svētkiem un saldo pārsteigumu! Pārsteigumu sagādāja arī skolas absolvents Agris Lungevičs, kurš 
Read more
      Tēvu diena Kalsnavas pamatskolā aizritēja zem karoga „Ģimenē ir spēks!”     Atraktīvā ceļojumā devās 24 ģimenes. Smaids un degsme rotājās gan bērnu, gan vecāku, gan vecvecāku sejās. Noslēgumā visus sasildīja tradicionālā Spēka zupa. Paldies māmiņām un visiem organizatoriem un dalībniekiem! Uz tikšanos pavasarī, 
Read more
20.martā, Starptautiskajā laimes dienā, skolas līdzpārvaldes grupa Dagnijas Mažajevas vadībā veica aptauju: Vai tu esi laimīgs? Starptautisko laimes dienu pirms pāris gadiem ieviesa ANO Ģenerālā asambleja. Ideju par šādas dienas ieviešanu ierosinājusi Butānas karaliste un vienbalsīgi atbalstīja visas 193 ANO dalībvalstis. Butāna ir vienīgā valsts 
Read more