2021./22.mācību gada prioritātes

 

Veicināt emocionālā mikroklimata uzturēšanu.

Turpinot pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu, aktualizēt vērtēšanas prasmes.

Pilnveidot skolas vidi informācijas tehnoloģiju efektīvai lietošanai mācību procesa organizēšanā dažādos apstākļos.

 

 

 

2020./21.mācību gada prioritātes

 

Mūsdienīga un efektīva mācību stunda.

Atbalsts skolēnu individuālajām vajadzībām.

Skolas Attīstības plāna 2021./22. m.g. – 2023./24. m.g. izstrādāšana.

Pilnveidotā mācību satura realizēšana 1., 4., 7. klasēs un pedagogu sadarbība tā ieviešanas procesā.

 

 

 

2019./20.mācību gada prioritātes

 

Jaunā mācību satura aprobācija.

Skolēnu motivācijas stiprināšana individuālajai izaugsmei un mērķu izvirzīšanai.

Kvalitatīva mācību stunda:  skolēnam saprotami definēts sasniedzamais rezultāts, jēgpilni mācību uzdevumi un efektīva atgriezeniskā saite.

Pedagogu sadarbība un iegūtās pieredzes popularizēšana; mācību un materiālās bāzes papildināšana jaunā mācību satura nodrošināšanai.