Erasmus+ programma atbalsta:

  • personu mobilitāti mācību nolūkos;
  • institūciju sadarbību inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai;
  • u.c.

Saite uz mājas lapu: http://viaa.gov.lv/lat/ek_izgl_programmas_iniciativas/erasmusplus/erasmus_plus_about/

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas

Pamatdarbības Nr.2 ( KA 2 )

skolu apmaiņas partnerības projekts Nr.2018-1-IT02- KA229-048096_2

Jaunie bruņinieki pie Eiropas apaļā galda”

Norises laiks 2018./19.m.g. – 2019./20.m.g.

 

Dalībvalstis:

  1. Itālija. Skola “Istituto Compronsivo-Sm. Imbriani L.Piccareta”

( projekta koordinatori)

  1. Polija. Skola “Szkola podstawowa z Integracyjnymi Nr.14.im Bohaterow Warszawy
  2. Portugāle. Skola “ Agrupamento de Escolas Latino Coelho, Lamego”
  3. Latvija. “Kalsnavas pamatskola”

Projekta tēma: Ēdiens kā nemateriālais kultūras mantojums.

( Projekts cieši saistīts ar Eiropas Kultūras mantojuma gada tēmu)

 

Projekta mērķi:

  • paplašināt zināšanas par dažādām kultūrām, novērtēt kopīgo un atšķirīgo, novērst aizspriedumus;

  • sniegt skolēniem pieredzi kultūras un sociālajā kontekstā;

  • uzlabot zināšanas angļu valodā.

 

 

 Erasmus + projekta aktivitātes Kalsnavas pamatskolā

Oktobra sākumā Kalsnavas pamatskolas karoga mastā svinīgi tika uzvilkts Eiropas Savienības karogs, jo divu gadu garumā tiks realizētas dažādas aktivitātes Erasmus+ programmas skolu apmaiņas partnerības projektā “Jaunie bruņinieki ap apaļo Eiropas galdu” ( “The Young Knights of the Round European Table”).

Projektu vada partneri no Itālijas, un kā dalībnieki piedalās skolas no Polijas, Portugāles un arī Kalsnavas pamatskola.

No 22.oktobra-26.oktobrim skolas direktore Gunta Lapsa un angļu valodas skolotāja Sarmīte Kukāre apmeklēja partnerības skolu Itālijas pilsētā Corato. Vizītes laikā plānojām, precizējām projekta laikā paredzētās aktivitātes, īpaši padarāmos darbus pirms martā paredzētās vizītes Polijā.

Jau šobrīd skolēniem aktīvi jāiesaistās projekta logo zīmēšanā. Labākais logo tiks izvēlēts, visu partnerības skolu skolēniem virtuālajā vidē balsojot par vienu sirdij tuvāko. Līdztekus projekta logo aktivitātēm, skolēniem ir jāpēta informācija par Eiropas Savienību, jāveido Ziemassvētku apsveikumi, jāpagatvo kāds tradicionāls Ziemassvētku naškis un ar pievienotu recepti jānosūta partneskolām,kā arī katra mēneša sākumā jānosūta informācija Portugāļu partnerskolas komandai kopīga kalendāra izveidei.

Lielāko daļu darbiņu jau esam paveikuši. Ir tapuši brīnišķīgi Ziemassvētku apsveikumi, kurus darināja 2. un 4.klases skolēni, ļoti aktīvi iesaistījās arī līdzpārvalde, organizējot skolā apsveikumu darbnīcas, īpaši jāpasakās Marijai Mežānei par radošumu un augsto atbildības sajūtu. Angļu valodas stundās 3.-8. klašu skolēni rakstīja Ziemassvētku novēlējums, ko ievietot krāšņajās Ziemassvētku kartītēs.

Ir pagatavoti un nosūtīti projekta partnerskolām arī Ziemassvētku našķu paraudziņi  ar pievienotām receptēm. 2.klases skolēni pagatavoja brīnumgardu saldo desu, bet septītās klases skolēni, apgūstot tematu par tradicionālajiem ēdieniem, angļu valodas stundā gatavoja latviešu konfekti “Gotiņu”, ko papildināja ar dažādām sēklām un riekstiem.

Paldies arī aktīvajiem 9.klases skolēniem, kuri veidoja interesantas prezentācijas par Latviju. Īpaši jāuzsver, ka Mareka Kosmačevska prezentācija tika atzīta par labāko un ievietota projekta mājas lapā un Twinspace vidē. Marekam daudz palīdzēja arī 9.klases skolēns Toms Orlovs iztulkot prezentāciju angļu valodā.

Skolā visas projekta aktivitātes koordinē direktore Gunta Lapsa, bet paldies arī aktīvajai komandai, kas viņu atbalsta: Sandrai Kukārei, Ilzītei Ogai, Inārai Tomaševičai un  līdzpārvaldei.

Par publikācijas saturu atbild tikai un vienīgi autors, tā neatspoguļo Eiropas komisijas vai aģentūras viedokli.

Teksts:  Sarmīte Kukāre, foto: Ilze Stikāne

 

prezentācija par skolu