Konsultāciju saraksts

Pirmdiena
Pirmdiena
Liene Bernāne
13:00 - 13:40

Konsultācijas notiks 3. klases kabinetā

Iveta Briede
14:40 - 15:20

Konsultācijas notiks ķīmijas kabinetā

Otrdiena
Otrdiena
Sarmīte Kukāre-Vorslova
13:50 - 14:30

Konsultācijas notiks latviešu valodas kabinetā

Regīna Makovska
14:40 - 16:10

Konsultācijas notiks ģeogrāfijas kabinetā

Inese Briška
15:30 - 16:10

Konsultācijas notiks bioloģijas kabinetā

Trešdiena
Trešdiena
Sports
14:40 - 15:20

Vita Priede
14:40 - 15:20

Konsultācijas notiks literatūras kabinetā

Uldis Liniņš
14:40 - 15:20

Konsultācijas notiks vēstures kabinetā

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Solvita Aršvila
13:00 - 13:40

Konsultācijas notiks 2. klases kabinetā

Rita Avotiņa
13:50 - 14:30

Konsultācijas notiks datorikas kabinetā

Sandra Liepiņa
13:50 - 14:30

Konsultācijas notiks matemātikas kabinetā

Ilga Vilkauša
14:40 - 15:20

Konsultācijas notiks mūzikas kabinetā

Piektdiena
Piektdiena
Ilzīte Oga
12:00 - 12:40

Konsultācijas notiks 1. klases kabinetā

Astrīda Eiduka
14:40 - 15:20

Konsultācijas notiks krievu valodas kabinetā

Ilona Pērkone
14:40 - 15:20

Konsultācijas notiks 4. klases kabinetā

Andris Kupčs
15:30 - 16:10

Konsultācijas notiks sporta zālē

Helmuts Polis
15:30 - 16:10

Konsultācijas notiks sporta zālē