Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Saite uz projekta mājas lapu: www.pumpurs.lv

Informācija par projekta “PuMPuRS” īstenošanu skatāma saitēs:

http://www.madona.lv/lat/?ct=apmps

publicitatei_pasvaldibu un skolu majas lapam