Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, valsts jaunatnes programma, iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam KONTAKTS

 

Projekta mērķis

Īstenojot izglītojamo iniciatīvu projektus, stiprināt izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstību, sekmēt izglītojamo aktīvu pilsonisko līdzdalību un vairot visu izglītojamo labbūtību, tajā skaitā Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai un atbalstot un sekmējot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu.

“Kontakts” 2023

11.septembrī, 4.-9. klašu skolēni projekta “Kontakts” ietvaros devās pārgājienā kopā ar Gati Teili. Pārgājiena laikā skolēni veica dažādas aktivitātes, kā laikā veidoja izpratni par to, kas ir labs līderis, ko nozīmē darboties komandā.
Paldies Gatim par aizraujoši izglītojošajām aktivitātēm!

2.oktobrī, projekta “Kontakts” ietvaros 7.-9.kl. skolēni kopā ar Daci Dzilnu mēģināja izprast, ko nozīmē sadarboties komandā, kur rast motivāciju aktīvi iesaistīties dažādās aktivitātēs.

20.oktobrī, Kalsnavas pamatskolā norisinājās noslēdzošā projekta “Kontakts” aktivitāte – saliedēšanās diena” Kopā roku rokā”. 7.-9.klašu skolēni varēja parādīt iepriekš apgūtās prasmes līderībā un komandas saliedēšanā. Skolēni darbojās jauktās komandās 1.-9.kl. un kopīgi piedalījās dažādās darbnīcās: izgatavoja atstarojošos piekariņus, gatavoja veselīgos našķus un pat sev pusdienas, orientējās tumsā, piedalījās izaicinājumu stafetē, spēlēja dažādas spēles un izzināja savas komandas stiprās puses, radot komandas plakātu.
Paldies visiem skolotājiem, kas atbalstīja skolēnu komandas!
Paldies skolotājiem, kas organizēja aktivitātes!
Paldies Vizmai Liepiņai par palīdzību pusdienu gatavošanā!
Paldies Gatim Teilim, Ievai Blūmai, Ingai Strazdiņai par lielisko sadarbību!
Kopā mēs varam!