Pasākumu plāns

 

2023./24. mācību gada 1.semestrim

01.09. Zinību diena

08.09. Tēvu diena

18.09.-29.09. Dzejas dienas aktivitātes

29.09. Miķeļdiena

02.10. Projekta “Kontakts” aktivitāte

06.10. Skolotājdiena

20.10. Projekta “Kontakts” aktivitāte “Kopā roku rokā”

10.11. Lāčplēšdienas aktivitātes

10.11. Mārtiņdienas tirgus

17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

18.12.-22.12. Ziemassvētku aktivitātes

 

2022./23. mācību gadam

13.08. Kalsnavas pamatskolas salidojums

1.09. Zinību diena

9.09. Tēvu diena

30.09. Skolotāju diena

17. – 21.10. Karjeras izglītības nedēļa

31.10. – 7.11. Veselības nedēļa

17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

 

2021./22. mācību gadam

1.09. Zinību diena

2. – 3.09. Adaptācijas dienas 1.-3. klasēm

8.09. Dzejas dienu un Starptautiskās rakstpratības dienu aktivitātes

10.09. Tēvu dienas aktivitātes

24.09. Ekskursiju un pārgājienu diena

29.09. Miķeļdienas aktivitātes

1.10. Skolotāju diena

8.10. Putras dienas aktivitātes

18. -22.10. Skolēnu rudens brīvdienas

10.11. Mārtiņdienas tirdziņš

17.11. Latvijas dienas aktivitātes

29.11., 6.12., 13.12. Adventes sveces iedegšana

21.12. Skolas Ziemassvētku pasākums

 

2019./20. mācību gada 2.semestrim

6.01. Veselību veicinoši pasākumi 8., 9.kl.

23.01. Karjeras pasākums 7.-9.kl.

27.01. “Kalpaka kauss 2020” ierindas skate

28.01. Skolas skatuves runas konkurss 1.kārta

31.01. Sveču dienas koncerts

4.02. “Kalpaka kauss 2020” 1.-4.kl.

12. 02. Ēnu diena

18.02. “Kalpaka kauss 2020” 5-9.kl.

21.02. Dzimtās valodas diena

6.03. “Kalpaka kauss 2020″noslēgums

11.03. pasākums 1.kl. un pirmsskolas vecākajai grupai

16. – 21. 03. “Erasmus+” vizīte Portugālē

2.04. Bērnu grāmatu diena

9.04. Lieldienu aktivitātes

23.04. Grāmatu un autortiesību diena

8.05. Mātes dienas koncerts

15.05. Zvana svētki

20.05 Karjeras pasākums 1.-4.kl.

22.05. Labinieku ekskursija

28.05. Pārgājienu diena

29.05. Vesetas ielas svētki

 

2019./20. mācību gada 1.semestrim

02.09.  Zinību diena

03.09. Adaptācijas diena 1.-3.kl.

6.09. Tēvu diena

10.09. “Meža ekspedīcija”

13.10. Dzejas diena

17.09. 1-3. kl. mācību ekskursija

18.09. 6., 8.kl. mācību ekskursija

22.09. Miķeļdiena

4.10. Skolotāju diena

10.10. Orientēšanās sacensības

14.-19.10. “Erasmus+” projekta partneru vizīte Latvijā

11.11. Mārtiņdienas tirgus

15.11. Latvijas dienas koncerts

4.12. Veselību veicinoši pasākumi 1. – 4. un 5. – 9. klasēm

13.12. Veselību veicinoši pasākumi 1., 2.kl.

19.12. Ziemassvētku pasākums

20.12. Veselību veicinoši pasākumi 3., 4.kl.