Interešu izglītība

 

Pulciņi

Pirmdiena
Pirmdiena
Koris
07:45 - 08:25

Pulciņu vada sk. I.Gerševica, dalībnieki (1.-9.kl.)

"Jaunais Amatnieks"
13:50 - 15:20

Pulciņu vada sk. A.Kupčs, dalībnieki (3.-7.kl.)

Ansamblis
14:40 - 15:20

Pulciņu vada sk. I.Gerševica, dalībnieki (1.-3.kl.)

Mūzika un teātra māksla
15:20 - 16:00

Pulciņu vada sk. I.Gerševica, dalībnieki (1.-9.kl.)

Otrdiena
Otrdiena
Keramikas pulciņš
13:00 - 13:40

Pulciņu vada sk. S.Aršvila, dalībnieki (1.-4.kl.)

Trešdiena
Trešdiena
Sporta pulciņš "Zibsnis"
13:50 - 14:30

Pulciņu vada sk. H.Polis, dalībnieki (1.-9.kl.)

Mūzika un teātra māksla
13:50 - 15:20

Pulciņu vada sk. G.Lapsa, dalībnieki (1.-9.kl.)

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Dambretes pulciņš
12:00 - 13:40

Pulciņu vada sk. A.Eiduka, dalībnieki (1.-6.kl.)

"Mākslas Pasaule"
14:40 - 15:20

Pulciņu vada sk. I.Pērkone, dalībnieki (1.-9.kl.)

Piektdiena
Piektdiena
Koris
07:45 - 08:25

Pulciņu vada sk. I.Gerševica, dalībnieki (1.-9.kl.)

Sporta pulciņš "Zibsnis"
13:50 - 14:30

Pulciņu vada sk. H.Polis, dalībnieki (1.-9.kl.)

"Sportiņš"
14:40 - 16:10

Pulciņu vada sk. A.Kupčs, dalībnieki (6.-9.kl.)

Ansamblis
14:40 - 15:20

Pulciņu vada sk. I.Gerševica, dalībnieki (1.-3.kl.)

Mūzika un teātra māksla
15:20 - 16:00

Pulciņu vada sk. I.Gerševica, dalībnieki (1.-9.kl.)