SKOLAS DARBINIEKI

 

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

PAMATSKOLĀ

 • Gunta Lapsa – latviešu valodas, literatūras un teātra mākslas skolotāja
 • Helmuts Polis – sporta skolotājs, vada sporta interešu izglītības nodarbības
 • Ilzīte Oga – audzina 2.klasi, sākumskolas un dabas zinību skolotāja
 • Andris Kupčs – sporta, inženierzinību, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, vada amatniecības un kokapstrādes, un sporta interešu izglītības nodarbības
 • Inita Gerševica – mūzikas, interešu izglītības skolotāja
 • Sandra Liepiņa – matemātikas un fizikas skolotāja, 6.klases audzinātāja
 • Astrīda Eiduka – audzina 7.klasi, krievu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, vada dambretes pulciņu, bibliotekāre
 • Vita Priede – audzina 5.klasi, latviešu valodas un literatūras skolotāja
 • Rita Avotiņa – datorikas skolotāja, IT mentore skolā
 • Inese Briška – bioloģijas skolotāja
 • Uldis Liniņš – Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotājs
 • Ilona Pērkone – vizuālās mākslas un dizaina un tehnoloģiju skolotāja, interešu izglītības skolotāja
 • Ligita Vucāne – logopēde
 • Svetlana Berģe – izglītības psihologs, pagarinātās dienas grupas skolotāja
 • Solvita Aršvila – audzina 3.klasi, sākumskolas, interešu izglītības, pagarinātās dienas grupas skolotāja
 • Liene Bernāne – audzina 1.klasi, sākumskolas skolotāja
 • Enija Megija Kovaļevska – 4.klases audzinātāja, angļu valodas skolotāja
 • Iveta Briede – ķīmijas skolotāja

PIRMSSKOLĀ

 • Dzirkstīte Aizsilniece – pirmsskolas skolotāja
 • Santa Broka – pirmsskolas skolotāja
 • Guna Ošlapa – pirmsskolas skolotāja
 • Dzintra Vītoliņa – pirmsskolas skolotāja
 • Ilona Purviņa – pirmsskolas skolotāja
 • Iveta Upeniece – pirmsskolas un mūzikas skolotāja
 • Līga Miglone – logopēde
 • Inese Gaijsa – sporta skolotāja
 • Ritma Grebežniece – skolotāja palīdze
 • Sandra Jurjāse – skolotāja palīdze
 • Kristīne Putna – skolotāja palīdze
 • Madara Mažajeva – skolotāja palīdze – pavadone

 

ADMINISTRĀCIJA

PAMATSKOLĀ

 • Sarmīte Kukāre-Vorslova – skolas direktore, audzina 8.,9.klasi, latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja
 • Regīna Makovska – direktores vietniece izglītības jomā, audzina 4.klasi, ģeogrāfijas skolotāja

PIRMSSKOLĀ

 • Elīna Spirģe – pirmsskolas metodiķe, pirmsskolas skolotāja

 

TEHNISKAIS PERSONĀLS

PAMATSKOLĀ

 • Antra Pole – lietvede, virtuves vadītāja
 • Vizma Liepiņa – pavāre
 • Ginta Gailīte – pavāra palīgs
 • Ernests Akulovs – informācijas vadības speciālists

PIRMSSKOLĀ

 • Benita Kokoreviča – pavāre
 • Evija Strazdiņa – virtuves vadītāja