Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem (Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/092)

Veselības nedēļa izglītības iestādēs

 Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Madonas novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam veselības nedēļas izglītības iestādēs plānots organizēt visās izglītības iestādēs novadā. Kopējais veselības nedēļu skaits sasniedz 51 (3 veselības nedēļas katrā izglītības iestādē līdz 2019. gada 31. decembrim).

Ieteiktais plānojums: 3 pasākumi līdz 2019. gada 31.decembrim (2018. gadā līdz vasaras brīvlaikam – pēc vasaras brīvlaikā), 2019. gadu uzsākot.

Saite: http://www.madona.lv/lat/?ct=veselibas_projekts&fu=read&id=6646

Labdarības organizācijas Palidzesim.lv organizētā Labo darbu nedēļa mums šogad sakrita ar veselības nedēļu Kalsnavas pagasta izglītības iestādēs, kad aicinājām bērnus un jauniešus domāt par veselīgu dzīvesveidu un pašu galveno-SAVU VESELĪBU.

Jau iepriekš ziņojām, ka pirmdien un otrdien piedāvājām Kalsnavas PII “Lācītis Pūks” sagatavošanas un vecākās grupas bērniem dažādas veselīgas nodarbes. Bet no trešdienas 17.10. līdz piektdienas 19.10. Kalsnavas pamatskolas 1.-4.klases skolēniem bija iespēja pārbaudīt savu sportisko formu un parūpēties par savu veselību nūjošanas nodarbībā, veselību veicinošā vingrošanā ar fizioterapeiti Krista Kupča, pie Daces Dzilnas uzzināt, kādas tad ir veselīgas savstarpējās attiecības, Sēklu muss mums pastāstīja un garšīgi parādīja, kādi ir veselīgie gardumi, Kokneses Sporta Centrs jaukā trenerīte iemācīja bērnus nebaidīties no ūdens un izmantot ūdeni savas veselības uzlabošanai vingrojot.

Paldies pedagogiem Marita GrigaSandra KukáreIlze StikāneIlzite Oga un Helmutam Polim par atsaucību.

Pasākums notika ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”, Nr. 9.2.4.2/16/I/092 ietvaros, Veselības nedēļa Kalsnavas pagasta izglītības iestādēs. Organizētājs biedrība “Kalsnavas jaunieši”. Veselības projekts Madonas novadā 

Informācija no Kalsnavas Jaunieši facebook lapas.