Pagarinātas dienas grupas
 nodarbību saraksts
Pagarinātas dienas grupas
nodarbību saraksts
2021./22. māc.g. 2021./22. māc.g. 
1., 3. klases 2., 4. klases
Pirmdiena Pirmdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 13:00-13:40 A.Eiduka Krievu valodas kabinets 6.st. 13:00-13:40 M.Grīga 2.klase
7.st. 13:50-14:30 7.st. 13:50-14:30
8.st. 14:40-15:20 8.st. 14:40-15:20
9.st. 15:30-16:10 9.st. 15:30-16:10
Otrdiena Otrdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
5.st. 12:00-12:40 A.Eiduka Krievu valodas kabinets 5.st. 12:00-12:40
6.st. 13:00-13:40 6.st. 13:00-13:40
7.st. 13:50-14:30 7.st. 13:50-14:30 M.Grīga 2.klase
8.st. 14:40-15:20 8.st. 14:40-15:20
9.st. 15:30-16:10 9.st. 15:30-16:10
Trešdiena Trešdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 13:00-13:40

A.Sovetova

1.klase

6.st. 13:00-13:40 I.Vilkauša Mūzikas kabinets
7.st. 13:50-14:30 7.st. 13:50-14:30
8.st. 14:40-15:20 8.st. 14:40-15:20
9.st. 15:30-16:10 9.st. 15:30-16:10
Ceturtdiena Ceturtdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 13:00-13:40

A.Sovetova

1.klase

6.st. 13:00-13:40 I.Vilkauša Mūzikas kabinets
7.st. 13:50-14:30 7.st. 13:50-14:30
8.st. 14:40-15:20 A.Eiduka Krievu valodas kabinets 8.st. 14:40-15:20
9.st. 15:30-16:10 9.st. 15:30-16:10
Piektdiena Piektdiena
Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa Māc.st. Laiks Skolotājs Telpa
6.st. 13:00-13:40

A.Sovetova

1.klase

6.st. 13:00-13:40 I.Vilkauša Mūzikas kabinets
7.st. 13:50-14:30 7.st. 13:50-14:30
8.st. 14:40-15:20 8.st. 14:40-15:20
9.st. 15:30-16:10 9.st. 15:30-16:10