Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Sarmīte Kukāre-Vorslova

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Dizains un tehnika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

PUSDIENAS

Angļu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Otrdiena
Otrdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Dabaszinības
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

PUSDIENAS

Trešdiena
Trešdiena
Mūzika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Ilga Vilkauša

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Matemātika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Sports un veselība
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

PUSDIENAS

Vizuālā māksla
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Mūzika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Ilga Vilkauša

Sociālās zinības
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

PUSDIENAS

Angļu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Sarmīte Kukāre-Vorslova

Piektdiena
Piektdiena
Sports un veselība
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Dabaszinības
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

Vizuālā māksla
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Ilzīte Oga

PUSDIENAS

Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Sociālās zinības
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

PUSDIENAS

Dizains un tehnika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Otrdiena
Otrdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Dabaszinības
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Angļu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Sarmīte Kukāre-Vorslova

PUSDIENAS

Trešdiena
Trešdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Sports un veselība
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

Latviešu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

PUSDIENAS

Dabaszinības
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Mūzika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Ilga Vilkauša

Angļu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Sarmīte Kukāre-Vorslova

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

PUSDIENAS

Vizuālā māksla
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Piektdiena
Piektdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Mūzika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Ilga Vilkauša

Sports un veselība
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

Sports un veselība
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

PUSDIENAS

Dizains un tehnika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Solvita Aršvila

Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Angļu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Sarmīte Kukāre-Vorslova

PUSDIENAS

Sociālās zinības
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Otrdiena
Otrdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Mūzika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Ilga Vilkauša

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Latviešu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

PUSDIENAS

Dabaszinības
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Trešdiena
Trešdiena
Sports un veselība
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

Sports un veselība
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Angļu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Sarmīte Kukāre-Vorslova

PUSDIENAS

Dizains un tehnika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Dabaszinības
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Mūzika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Ilga Vilkauša

PUSDIENAS

Vizuālā māksla
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Piektdiena
Piektdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Vizuālā māksla
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

Dizains un tehnika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Liene Bernāne

PUSDIENAS

Sports un veselība
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Helmuts Polis

Pirmdiena
Pirmdiena
Teātra māksla
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Dizains un tehnika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Matemātika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Otrdiena
Otrdiena
Mūzika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sociālās zinības
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Matemātika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

Trešdiena
Trešdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Krievu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Dabaszinības
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Sports un veselība
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Angļu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Datorika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Sociālās zinības
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Latviešu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

Piektdiena
Piektdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Vizuālā māksla
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Klases stunda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Dabaszinības
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Datorika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Dizains un tehnika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk. Ilona Pērkone

Dizains un tehnika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk. Andris Kupčs

PUSDIENAS

Sports un veselība
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Otrdiena
Otrdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Trešdiena
Trešdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Krievu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Literatūra
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Piektdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Vizuālā māksla
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Vizuālā māksla
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Matemātika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Otrdiena
Otrdiena
Dabaszinības
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Dabaszinības
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Latviešu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Trešdiena
Trešdiena
Sociālās zinības un vēsture
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sociālās zinības un vēsture
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Matemātika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Datorika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Krievu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Sociālās zinības un vēsture
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Latviešu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Piektdiena
Piektdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Dizains un tehnika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk. Andris Kupčs

Pirmdiena
Pirmdiena
Inženierzinātnes
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Dizains un tehnika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk. Ilona Pērkone

Dizains un tehnika
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk. Andris Kupčs

Otrdiena
Otrdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Bioloģija
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Bioloģija
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Matemātika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Trešdiena
Trešdiena
Ģeogrāfija
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Ģeogrāfija
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Latvijas un pasaules vēsture
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Sociālās zinības
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Latviešu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Krievu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Latvijas un pasaules vēsture
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Datorika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Teātra māksla
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Angļu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Piektdiena
Piektdiena
Sports un veselība
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Krievu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Klases stunda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Angļu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Vizuālā māksla
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Datorika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Ķīmija
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Ķīmija
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Dizains un tehnika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk. Ilona Pērkone

Dizains un tehnika
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk. Andris Kupčs

Otrdiena
Otrdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Krievu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Ģeogrāfija
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Ģeogrāfija
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Angļu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Bioloģija
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Bioloģija
14:40 - 15:20

Mācību stundu vada sk.

Trešdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Ceturtdiena
Matemātika
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Latviešu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Datorika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Fizika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Piektdiena
Piektdiena
Sports un veselība
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Fizika
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Vizuālā māksla
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Pirmdiena
Pirmdiena
Klases stunda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Fizika
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Datorika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Ķīmija
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Ķīmija
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Otrdiena
Otrdiena
Ģeogrāfija
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Ģeogrāfija
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Krievu valoda
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Bioloģija
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Bioloģija
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Trešdiena
Trešdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Mūzika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Krievu valoda
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Datorika
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Fizika
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Latvijas un pasaules vēsture
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Latvijas un pasaules vēsture
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.

Sociālās zinības
14:40 - 15:20

Mācību stundu vada sk.

Piektdiena
Piektdiena
Latviešu valoda
08:30 - 09:10

Mācību stundu vada sk.

Literatūra
09:20 - 10:00

Mācību stundu vada sk.

Angļu valoda
10:10 - 10:50

Mācību stundu vada sk.

Matemātika
11:00 - 11:40

Mācību stundu vada sk.

Vizuālā māksla
12:00 - 12:40

Mācību stundu vada sk.

PUSDIENAS

Sports un veselība
13:00 - 13:40

Mācību stundu vada sk.

Sports un veselība
13:50 - 14:30

Mācību stundu vada sk.