Skolēnu saraksts

1.klase

Audzinātāja: Liene Bernāne

Klasē 12 skolēni.

2.klase

Audzinātāja: Ilzīte Oga

Klasē 12 skolēni.

3.klase

Audzinātāja: Solvita Aršvila

Klasē 12 skolēni.

4.klase

Audzinātājas: Regīna Makovska, Enija Megija Kovaļevska

Klasē 11 skolēni.

5.klase

Audzinātāja: Vita Priede

Klasē 10 skolēni.

6.klase

Audzinātāja: Sandra Liepiņa

Klasē 9 skolēni.

7.klase

Audzinātāja: Astrīda Eiduka

Klasē 9 skolēni.

8.klase

Audzinātāja: Sarmīte Kukāre-Vorslova

Klasē 6 skolēni.

9.klase

Audzinātāja: Sarmīte Kukāre-Vorslova

Klasē 6 skolēni.

Skolēnu saraksts publiski nav pieejams sakarā ar datu aizsardzības noteikumiem