eTwinning

 

eTwinning ir platforma Eiropas skolu kopienas aktivitāžu īstenošanai.
eTwinning projekti ir mērķtiecīgi plānotas aktivitātes mācību procesa ietvaros, kuras tiek īstenotas tiešsaistē sadarbojoties skolēniem un skolotājiem no dažādām valstīm ( starptautiskais projekts) vai vienas valsts ietvaros ( nacionālais projekts).
Saite uz mājas lapu: www.eTwinning.lv

 

eTwinning projekts “Svinam kopā” 2023./24.m.g.

Mārīšu grupas bērni ieguva jaunus draugus no Madonas PII “Kastanītis” un Praulienas PII “Pasaciņa”.
Bērni kļuvuši par vairākām rotaļām, mīklām bagātāki. Iepazinušies ar citu pirmsskolu atrašanās vietām un to simboliem.

 

eTwinning projekts “Veiklie sportisti” 2023./24.m.g.

Kalsnavas pamatskolas pirmsskolas grupas ir iesaistījušās E-Twinning projektā “Veiklie sportisti”. Šī projekta laikā “Mārīšu” grupas bērni, no sporta rotaļnodarbībās apgūtajām rotaļām, izvēlēsies divas interesantākās rotaļas, ierakstīs tās video, uzrakstīs noteikumus, kurus jāievēro tās spēlējot. Šo informāciju nosūtīs projekta partneriem no Jēkabpils pii “Auseklītis” divām grupām un Madonas pii “Kastanītis” grupai, lai viņi varētu apgūt ”Mārīšu” izvēlētās rotaļas. Savukārt saņemot rotaļas arī no Jēkabpils un Madonas, “Mārīšu” grupas bērni, tās apgūs sporta rotaļnodarbību laikā. Līdz 17.novembrim bērniem ir jāpaspēj apgūt ieteiktās sešas jaunās rotaļas. 22.novembrī, noslēdzot projektu, bērni tiešsaistes sapulcē ar projekta partneriem no apgūtajām rotaļām izvēlēsies divas interesantākās rotaļas. Kā arī projekta laikā tiks veidota rotaļu e-grāmata.

 

 

 

 

 

 

 

Piektdien, 20. Oktobrī “Mārīšu” grupas bērni balsoja par savu interesantāko apgūto rotaļu. Izvēle tika veikta starp šādām rotaļām: “Saimniek, cik pulksten’s”, “Akmens, šķēres, papīrīts”, ‘Ezis un kukaiņi” un “Incīt, vai esi priecīgs?”, lielāko skaitu ieguva rotaļas “Ezītis un kukaiņi” un “Incīt, vai esi priecīgs?”. Par šīm rotaļām tiks gatavota informācija nosūtīšanai projekta partneriem.

Projekta laikā bērni tiešsaistē iepazinās ar projekta partneriem, mācījās jaunas kustību rotaļas, rakstīja rotaļu aprakstus, ierakstīja rotaļu video, ar rotaļu video dalījās ar projekta partneriem no Jēkabpils un Madonas. Šodien Kalsnavas pamatskolā projekts noslēdzās ar jautru klātienes pasākumu. Pasākumā tika izspēlētas apgūtās kustību rotaļas un notika balsojums par mīļāko rotaļu. Kā labāko rotaļu bērni izvēlējās “Pīles un mednieki”. Paldies Kalsnavas pamatskolai par viesmīlīgu uzņemšanu!

 

eTwinning projekts “Senvārdu krātuves noslēpumi” 2018./19.m.g.

Maija mēneša ietvaros tika īstenots projekts “Senvārdu krātuves noslēpumi”. Projektā iesaistījās Kalsnavas pamatskolas 3.klases skolēni un sadarbības partneri no Lībagu sākumskolas 1.klases. Projekta mērķis: veicināt skolēnos interesi par senvārdiem, jo tieši skolēnu interese un sadarbība ar vecvecākiem ir galvenais, kas var saglabāt nemateriālo kultūras mantojumu.

Skolēni izveidoja savas senvārdu vārdnīcas, izspēlēja virtuālo spēli par senvārdiem kahoot platformā, piedāvāja saviem partneriem spēli Scratch vidē par Kurzemes un Vidzemes senvārdiem. Tikās tiešsaitē.

Projekta aktivitātes bija kā lielisks instruments latviešu valodas stundās. Mīlēsim, kopsim un godā celsim savu dzimto valodu!

3.klases latv.v. skolotāja Ilze Stikāne

eTwinning projekts “Spring where are you?”/ ”Pavasari, kur Tu esi?” 2018./19.m.g.

Maija mēneša sākumā noslēdzās eTwinning projekts “Spring where are you?” 3.klases skolēnu  partneri projektā bija no Polijas, Lietuvas, Rumānijas, Makedonijas, Slovākijas, Bulgārijas un Latvijas skolām. Projekta mērķis- lai skolēni vērotu augus un dzīvniekus pavasarī,  pētītu laikapstākļus,  arī salīdzinātu ar partnerskolu  rezultātiem. Sūtītu savus radošos darbus, kodētos zīmējumus, pētījumus, atklājumus un fotogrāfijas par pavasara iestāšanos valstī.

Jā, pavasaris ir iestājies, bet katrā valstī tas ieradās dažādos laikos, interesanti vai ne!

3.klases audzinātāja Ilze Stikāne

 

eTwinning projekts “Mans zaļais dārzs”/ “My English garden” 2018./19.m.g.

2.klases skolēni īstenoja eTwinning projektu “Mans zaļais dārzs”. Skolēni rudenī vāca puķu sēklas, žāvēja, pētīja un saglabāja līdz pavasarim. Pavasarī notika lielie darbi! Sēšana, piķēšana un izstādīšana skolas puķu dobē. Viss tika datēts pētniecības grāmatiņā “Samtenes stāsts”. Lai bērnu paveiktais priecē ikvienu no mums!

2.kl.dabaszinību skolotāja I.Stikāne

 

eTwinning projekts „Christmas cards exchange”/”Ziemassvētku kartīšu apmaiņa” 2018./19.m.g.

Darbošanās eTwinning projektos, 3.klases skolēniem ir ikdienas sastāvdaļa mācību procesā.

Projekta „Christmas cards exhange” mērķis: uzlabot angļu valodas prasmes, attīstīt skolēnu radošumu un strādāt komandās/grupās. Projekta partnerskolas no Polijas, Turcijas, Spānijas, Grieķijas un Latvijas, iesaistīti skolēni vecumā no 9-10 gadiem. Projekta laikā skolēni izgatavoja apsveikuma kartītes Ziemassvētkos, veica ierakstus savā dzimtajā valodā un angļu valodā. Devās uz pastu, lai paši nosūtītu vēstules uz partnerskolām.

Pateicoties projektam, uzzinājām, kur kartē atrodas dalībvalstis, iepazināmies ar katras skolas prezentāciju par savu klasi, skolu, valsti un saņēmām sirsnīgas apsveikumu kartiņas Ziemassvētkos.

3.klase un skolotāja Ilze