Kalsnavas pamatskola īsteno šādas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods – 21011111);

  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods – 21015611)