Tradīcijas un vēsture

Kalsnavas skolas nosaukumi

Jaunkalsnavas pamatskola (1.09.1951.-31.08.1952.)
Jaunkalsnavas septiņgadīgā skola (1.09.1952.-16.04.1962.)
Jaunkalsnavas astoņgadīgā skola (17.04.1962.-31.08.1989.)
Kalsnavas Eksperimentālā Mežsaimniecības vidusskola (01.09.1989.-31.08.1990.)
Kalsnavas Mežsaimniecības vidusskola (01.09.1990.-31.08.1993.)
Kalsnavas pamatskola (no 1993.gada 1.septembra)

Leo Bērziņš atklāj skolu 1973.gada 1.septembrī

Skolas Vadītāji, direktori

Antons Čačs 1951.-1954.
Antons Vaivods 1954.-1958.
Aina Igaune 1958-1983.
Biruta Jokste 1983.-1989.
Arnolds Ziemelis 1989.-1990.
Arvīds Pīpkalējs 1990.-1993.
Biruta Jokste 1993.-1996.
Inga Lediņa 1996.-2001.
Gunta Lapsa no 2001.-2023.
Sarmīte Kukāre – Vorslova no 2023.gada.

Mācību pārziņi, direktores vietnieki mācību darbā

Antons Vaivods 1952.-1954.
Gaida Gailīte 1954.-1955.
Paulīne Grunte 1955.-1956
Aina Igaune 1956.-1958.
Rita Sāre 1958.-1963.
Leokādija Medne 1963.-1979.
Emīlija Leimane 1979.-1980.
Biruta Jokste 1980.-1983.
Paulīne Šļivka 1983.-1985.
Inta Baranovska 1985.-1989.
Aivars Sinelis 1989.-1990.
Maija Paeglīte 1990.-2002.
Regīna Makovska no 2002. gada

Pionieru vadītāji, ārpusklases darba organizatori, direktores vietnieki audzināšanas darbā

Zinaida Ziediņa
Daina Gavrikova
Zaiga Ādama
Malda Egle
Lilija Levkāne
Dina Vabule
Valda Lapše
Valentīna Rozentāle
Antra Jokste
Skaidrīte Lazdāne
Jānis Šķēle
Diāna Vītola
Varenīte Vīgante
Sintija Bašķere
Nadja Niedrīte
Inita Gerševica
Sarmīte Kukāre
Ilze Stikāne
Linda Ūdre-Rizga
Sandra Kukāre
Regīna Makovska