27.augustā Kalsnavas pamatskola aicināja Madonas novada pedagogus un citus interesentus uz Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1-IT02_ KA229-048096_2 “The Young Knights of the Round European Table”  rezultātu izplatīšanas pasākumu. Kaut arī sakarā ar COVID-19 izplatību nenotika divas projektā 
Read more
2020. gada 9. martā Jaunsardzes instruktora M.Rimšāna vadībā notika pārgājiens- nometne kurā piedalījās  mūsu skolas skolēni – Reinis Kukārs, Niks Cīrulis, Dāvis Mednis, Renārs Znotiņš, Ralfs Ruļuks, Laura Gadžijeva, Samija Ģēģere, Brendons Lī Valdmanis un Matīss Lopatko.  
Read more
Jau ceturto gadu Kalsnavas pamatskolas pārstāvji piedalās  pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas fonda rīkotajos pasākumos. Šogad 4. un 6.klase piedalījās ierindas skatē, bet sākumskolas skolēni – 1. – 4.klašu erudīcijas, veiklības un dambretes konkursos, 6.martā Cesvainē notika pulkveža Oskara Kalpaka atceres cikla noslēdzošais pasākums, kura laikā 
Read more
2. martā notika kopīga audzināšanas stunda 2., 3. un 4.klasei, kuras laikā notika prezentācija par ēnošanas pieredzi. 3.klase ēnoja kopīgi, klases audzinātājas Sandras Kukāres vadībā. Viņu ēnošanas vieta bija Kalsnavas arborētums, 3.klases skolēna Artūra Trofimova tēva darbavieta. Prezentācijā skolēni stāstīja par Ēnu dienā piedzīvoto un 
Read more
27.un 28.februārī Kalsnavas pamatskolas teātra pulciņš un 4. klases skolēni, kuri mūzikas skolā apgūst kāda instrumenta spēli, sniedza koncertu Kalsnavas centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ( 27.februārī) un PII “Lācītis Pūks”audzēkņiem (28.februārī). Skatītāji ļoti silti uzņēma skolēnu priekšnesumus. Ar interesi sekoja līdzi teātra pulciņa pašsacerētās 
Read more
27.februārī Mārcienas pansionātā ciemojās Kalsnavas pamatskolas 2.klases skolēni un audzinātāja Marita Grīga. Tikšanās un koncerts par godu februāra mēneša jubilāriem noritēja abpusēji sirsnīgā gaisotnē. Iepriecināti jutās gan bērni, gan pansionātā dzīvojošie. Paldies mūzikas skolotājai Ilgai Vilkaušai un Roberta mammai par uzaicinājumu! Teksts un foto- M.Grīga
Read more
Piektdien, 21.februārī 3.klase devās uz Kalsnavas arborētumu, lai iepazītu dažādas profesijas. Kā galvenais uzdevums tika izvirzīts ielūkoties 3.klases skolēna Artūra tēta – Mareka Trofimova darba ikdienā. Skolēniem bija liela interese un radās dažādi jautājumi par darba pienākumiem. Liels paldies Kalsnavas arborētuma darbiniekiem par ļoti viesmīlīgo 
Read more
14.februārī VUGD Vidzemes reģiona brigādes Madonas daļas inspektors Dairis Stūris 6. – 9.klašu skolēniem vadīja lekciju par vienoto tālruņa numuru 112
Read more
  Otrā mācību semestra darbu sākam 6.janvārī. Vecāko klašu skolēniem audzināšanas stundā tiek piedāvāta piedalīties nodarbībā “Dejo vesels!”. Nodarbību vadīs Everita Lempa.
Read more