27.augustā gandrīz visi Kalsnavas pamatskolas skolotāji stāstīja un rādīja, kā katram no viņiem ir veicies aizvadītajā mācību gadā, aprobējot pilnveidoto mācību saturu. Uz pasākumu bija ieradušies kaimiņu skolu – Bērzaunes un Ļaudonas skolotāji. Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A. Mūrmanis, sveicot konferences dalībniekus, pateicās Kalsnavas pedagogu 
Read more
27.augustā Kalsnavas pamatskola aicināja Madonas novada pedagogus un citus interesentus uz Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1-IT02_ KA229-048096_2 “The Young Knights of the Round European Table”  rezultātu izplatīšanas pasākumu. Kaut arī sakarā ar COVID-19 izplatību nenotika divas projektā 
Read more
Kalsnavas pamatskolas 1. – 4. ansambļa meitenes kopā ar skolotāju Ilgu Vilkaušu 12. februārī devās uz Madonu, lai piedalītos vokālās mūzikas konkursā “Līdzbalsis”. Mājup viņas atgriezās ar iegūto 2.pakāpes diplomu. Sveicam ansambļa dalībnieces un skolotāju!
Read more
1.februārī notika gadskārtējais Madonas novada un Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skolas pasākums “Sporta laureāts 2019” Sveicam 8.klases skolēnu Dāvi Vintišu, kurš  apbalvojumu kategorijā “Par sasniegumiem Pasaules un Eiropas sacensībās” tika godināts kā Jaunatnes izlases dalībnieks un sekojošiem sasniegumiem: Pasaules skolēnu čempionāts orientēšanās 2.vieta komandā; 
Read more
Sveicam 6.klases skolnieci Elizabeti Bruku un viņas skolotāju Vitu Priedi ar panākumiem Skaļās lasīšanas konkursā, kurš norisinājās 30.janvārī Madonas bibliotēkā.
Read more
22.novembrī uz Pārdaugavas Stāstnieku konkursu “Teici, teici valodiņa”dosies četri skolēni, kuri Kalsnavas pamatskolu pārstāvēs visās vecumgrupās: 2.kl. skolniece Estere Rizga un 3.kl.skolnieks Artūrs Trofimovs – 1. – 4. kl.grupu; 6.klases skolniece Elizabete Bruka – 5. – 6. klašu grupu, bet 9.klases skolniece Samija Ģēģere – 
Read more
Skolēnu brīvdienas Kalsnavas skolotājiem pagāja ļoti intensīvā darbā. Paralēli kabinetu sakārtošanai, metodisko darba materiālu papildināšanai un citām ikdienišķām darbībām skolēnu brīvdienās, notika intensīvs metodiskais darbs plašākā līmenī: 22. oktobrī Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Varakļānu, Lubānas vēstures un sociālo zinību skolotājus uzņēma skolotāja Mira Laure, kura dalījās 
Read more
4.oktobrī skolā tika atzīmēta Starptautiskā Skolotāju diena. 9.klases skolēnu organizētajā svinīgajā pasākumā skolēni sveica savus skolotājus, bet pēc tam devītie iejutās skolotāju lomā, vadot mācību stundas 1. – 8.klašu skolēniem. Paldies devītajiem par svētkiem un saldo pārsteigumu! Pārsteigumu sagādāja arī skolas absolvents Agris Lungevičs, kurš 
Read more
Es piederu vasarai, Smaržīgai zālei Un nebēdnim vējam, Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu. Es piederu ziediem un nopļautai zālei, Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus- Tik spilgtus, tik siltus. Es piederu vasarai, ķirsim pie koka, Kas saldu jo saldu skūpstu man sniedz. 
Read more