Kalsnavas pamatskolas skolotāju labās prakses piemēri, aprobējot pilnveidoto mācību saturu

27.augustā gandrīz visi Kalsnavas pamatskolas skolotāji stāstīja un rādīja, kā katram no viņiem ir veicies aizvadītajā mācību gadā, aprobējot pilnveidoto mācību saturu.

Uz pasākumu bija ieradušies kaimiņu skolu – Bērzaunes un Ļaudonas skolotāji.

Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A. Mūrmanis, sveicot konferences dalībniekus, pateicās Kalsnavas pedagogu kolektīvam par iniciatīvu un uzsvēra cik ļoti svarīgi domāt par katra bērna ieinteresēšanu mācību apguvē.

 

Comments are closed.