Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./22.māc.g.

 

  Pirmdiena

14.februāris

Otrdiena

15.februāris

Trešdiena

16.februāris

Ceturtdiena

17.februāris

Piektdiena

18.februāris

14.-18.

februāris

6.klase diagnosticējošais darbs

latviešu valodā

3.klase diagnosticējošais darbs

latviešu valodā

 
Pirmdiena

21.februāris

Otrdiena

22.februāris

Trešdiena

23..februāris

Ceturtdiena

24..februāris

Piektdiena

25.februāris

21.- 25.

februāris

 

3.klase diagnosticējošais darbs

matemātikā

6.klase diagnosticējošais darbs

matemātikā

Pirmdiena

28.februāris

Otrdiena

1.marts

Trešdiena

2.marts

Ceturtdiena

3.marts

Piektdiena

4.marts

28. febr.-.

4. marts

    6.klase diagnosticējošais darbs

dabaszinībās

 
Pirmdiena

23. maijs

Otrdiena

24. maijs

Trešdiena

25. maijs

Ceturtdiena

26. maijs

Piektdiena

27. maijs

23. -27. maijs

 

9.klase

Eksāmens latviešu valodā – rakstiski

9.klase

Eksāmens latviešu valodā – mutiski

9.klase

Eksāmens matemātikā

Pirmdiena

30. maijs

Otrdiena

31. maijs

Trešdiena

1.jūnijs

Ceturtdiena

2.jūnijs

Piektdiena

3.jūnijs

30. maijs-

3.jūnijs

  9.klase

Eksāmens

svešvalodā –rakstiski, mutiski

   

 

3.-7. jūnijs Pirmdiena

3.jūnijs

Otrdiena

4.jūnijs

Trešdiena

5.jūnijs

Ceturtdiena

6.jūnijs

Piektdiena

7.jūnijs

9.klase

Eksāmens matemātikā

 
6.-10. jūnijs Pirmdiena

6.jūnijs

Otrdiena

7.jūnijs

Trešdiena

8.jūnijs

Ceturtdiena

9.jūnijs

Piektdiena

10.jūnijs

9.klase

Latvijas un pasaules vēsturē