Pasākumu plāns 2022./23. mācību gada 1.semestrim

13.08. Kalsnavas pamatskolas salidojums

1.09. Zinību diena

9.09. Tēvu diena

30.09. Skolotāju diena

17. – 21.10. Karjeras izglītības nedēļa

31.10. – 7.11. Veselības nedēļa

17.11. Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums

 

Pasākumu plāns 2021./22. mācību gadam

1.09. Zinību diena

2. – 3.09. Adaptācijas dienas 1. – 3. klasēm

8.09. Dzejas dienu un Starptautiskās rakstpratības dienu aktivitātes

10.09. Tēvu dienas aktivitātes

24.09. Ekskursiju un pārgājienu diena

29.09. Miķeļdienas aktivitātes

1.10. Skolotāju diena

8.10. Putras dienas aktivitātes

18. -22.10. Skolēnu rudens brīvdienas

10.11. Mārtiņdienas tirdziņš

17.11. Latvijas dienas aktivitātes

29.11., 6.12., 13.12. Adventes sveces iedegšana

21.12. Skolas Ziemassvētku pasākums

 

Pasākumu plāns 2019./20. mācību gada 2.semestrim

6.01. Veselību veicinoši pasākumi 8., 9.kl.

23.01. Karjeras pasākums 7. – 9.kl.

27.01. “Kalpaka kauss 2020” ierindas skate

28.01. Skolas skatuves runas konkurss 1.kārta

31.01. Sveču dienas koncerts

4.02. “Kalpaka kauss 2020” 1. – 4. kl.

12. 02. Ēnu diena

18.02. “Kalpaka kauss 2020″5-9.kl.

21.02. Dzimtās valodas diena

6.03. “Kalpaka kauss 2020″noslēgums

11.03. pasākums 1. kl un pirmsskolas vecākajai grupai

16. – 21. 03. “Erasmus+” vizīte Portugālē

2.04. Bērnu grāmatu diena

9.04. Lieldienu aktivitātes

23.04. Grāmatu un autortiesību diena

8.05. Mātes dienas koncerts

15.05. Zvana svētki

20.05 Karjeras pasākums 1. – 4.kl.

22.05. Labinieku ekskursija

28.05. Pārgājienu diena

29.05. Vesetas ielas svētki

Pasākumu plāns 2019./20. mācību gada 1.semestrim

02.09.  Zinību diena

03.09. Adaptācijas diena 1. – 3.kl.

6.09. Tēvu diena

10.09. “Meža ekspedīcija”

13.10. Dzejas diena

17.09. 1-3. kl. mācību ekskursija

18.09. 6., 8.kl. mācību ekskursija

22.09. Miķeļdiena

4.10. Skolotāju diena

10.10. Orientēšanās sacensības

14. – 19.10. “Erasmus+” projekta partneru vizīte Latvijā

11.11. Mārtiņdienas tirgus

15.11. Latvijas dienas koncerts

4.12. Veselību veicinoši pasākumi 1. – 4. un 5. – 9. klasēm

13.12. Veselību veicinoši pasākumi 1., 2.kl.

19.12. Ziemassvētku pasākums

20.12. Veselību veicinoši pasākumi 3., 4.kl.