Transports

 
 
Autobusa Mercedes Benz Intouro E (vadītājs A. Kukārs) maršruts:

Darba dienās no rīta
pl.
 7.15 stāvvieta “Birztalas”-Kazākas-Caunes-Jāņukalns-Ites-Aizbari-Leišmārti-Rūķīši-Vientieši;
pl. 8.00 Jaunkalsnava (skola)-Aiviekste-Jaunkalsnava (skola).

Darba dienās pēcpusdienā
pl. 15.30
Jaunkalsnava (skola)-Aiviekste-Jaunkalsnava (skola)-Vientieši-Aizbari-Ites-Jāņukalns-Caunes-Kazākas;
pl. 17.30 Jaunkalsnava (skola)-Aiviekste-Jaunkalsnava-stāvvieta “Birztalas”.

 

Autobusa VW Crafter (vadītājs V.Bistrovs) maršruts:

Darba dienās no rīta
pl.
 7.20 stāvvieta Vesetas iela 20-Stepes-Alogi-Jaunkalsnava (skola)-Aronieši-Jaunkalsnava (skola).

Darba dienās pēcpusdienā
pl. 15.40 
Jaunkalsnava (skola)-Aronieši-Jaunkalsnava (skola)-Stepes-stāvvieta Vesetas iela 20 .