27.augustā gandrīz visi Kalsnavas pamatskolas skolotāji stāstīja un rādīja, kā katram no viņiem ir veicies aizvadītajā mācību gadā, aprobējot pilnveidoto mācību saturu. Uz pasākumu bija ieradušies kaimiņu skolu – Bērzaunes un Ļaudonas skolotāji. Kalsnavas pagasta pārvaldes vadītājs A. Mūrmanis, sveicot konferences dalībniekus, pateicās Kalsnavas pedagogu 
Read more
27.augustā Kalsnavas pamatskola aicināja Madonas novada pedagogus un citus interesentus uz Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerības projekta Nr. 2018-1-IT02_ KA229-048096_2 “The Young Knights of the Round European Table”  rezultātu izplatīšanas pasākumu. Kaut arī sakarā ar COVID-19 izplatību nenotika divas projektā 
Read more
Skolēnu brīvdienas Kalsnavas skolotājiem pagāja ļoti intensīvā darbā. Paralēli kabinetu sakārtošanai, metodisko darba materiālu papildināšanai un citām ikdienišķām darbībām skolēnu brīvdienās, notika intensīvs metodiskais darbs plašākā līmenī: 22. oktobrī Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Varakļānu, Lubānas vēstures un sociālo zinību skolotājus uzņēma skolotāja Mira Laure, kura dalījās 
Read more
Atzīmējot Dzejas dienas, sākumskolas klasēm notika pasākums, kuru organizēja skolotāja Sandra Kukāre sadarbībā ar Kalsnavas pagasta bibliotekāri Ilutu Puzāni. Jau no paša rīta nelielā izstādē bija iespēja apskatīt skolēnu atnestās dzejoļu grāmatas. Pasākumā gaitā skolēni, praktiski darbojoties, neklātienē iepazinās ar populārākajiem bērnu dzejoļu autoriem un 
Read more
10.septembrī 6.klase devās uz Velēnu meža ekspedīcijā, lai apgūtu dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā. Tas bija citādāk nekā ierastā mācību stunda. Skolēniem, praktiski darbojoties, bija iespēja izzināt mežu.
Read more
Latviešu valodas un literatūras stunda Alunāna parkā “Tver mirkli !” Uzsākot jauno mācību gadu, latviešu valodas un literatūras stundās skolēni tika aicināti doties uz J. Alunāna parku, lai tuvāk iepazītu tur izvietoto informāciju par Kalsnavas pagasta ciemiem un  nozīmīgiem cilvēkiem. Skolēni ne tikai veica lasītprasmes 
Read more
21.maijā 3. un 4.klases skolēni kopā ar vecākiem devās ekskursijā uz Kārļa Skalbes dzimtajām mājām “Saulrieti”  un Līgatnes dabas takām. Mācību gada garumā gūtās zināšanas vainagojās ar uzviju, jo skolēni uzzināja jaunu informāciju par Kārli Skalbi, kā arī tikās ar mums visiem pazīstamo zvērkopi Velgu 
Read more
Pašā pavasara ziedonī 16. maijā Kalsnavas arborētumā notika starpnovadu mājturības konkursa „Kas kaitēja nedzīvot diža meža maliņā” noslēguma pasākums. Sapulcējās 5.-12. klašu skolēni no 16 izglītības iestādēm. Triju nedēļu garumā arborētuma apmeklētāji varēja priecāties par 60 skolēnu interesantajiem un oriģinālajiem rokdarbiem. No mūsu skolas piedalījās 
Read more
Kad ābeles zied, putni apkārt vītero un visapkārt smaržo pavasaris, 5. klases skolnieces mājturības un tehnoloģiju stundā gatavoja dažādu veidu sviestmaizes, pamatoja savu veikumu, klāja piknika vietu ābeļdārzā. Meitenes pašas izdomāja, kā netradicionāli un interesanti rast pieeju mācību procesam. Patiess prieks par Jums! Mājturības skolotāja: 
Read more