Valsts pārbaudes darbu grafiks 2023./24.māc.g.

Visos eksāmenos, lai tie būtu nokārtoti, jāiegūst vismaz 10%