SKOLAS DARBINIEKI

 

PEDAGOĢISKIE DARBINIEKI

Sarmīte Kukāre-Vorslova – audzina 8.klasi, latviešu valodas , literatūras un angļu valodas skolotāja
Helmuts Polis – sporta skolotājs, vada sporta interešu izglītības nodarbības
Ilzīte Oga – audzina 1.klasi, sākumskolas un dabas zinību skolotāja
Andris Kupčs – sporta, inženierzinību, mājturības un tehnoloģiju skolotājs, vada amatniecības un kokapstrādes, un sporta interešu izglītības nodarbības
Ilga Vilkauša – audzina 5.klasi, mūzikas skolotāja, vada 1.- 4.klašu ansambli un
5.-9.klašu kori, pagarinātās dienas grupas skolotāja
Sandra Liepiņa – matemātikas un fizikas skolotāja
Astrīda Eiduka – audzina 6.klasi, krievu valodas skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja, vada dambretes pulciņu, bibliotekāre
Vita Priede – audzina 9.klasi, latviešu valodas un literatūras skolotāja
Rita Avotiņa – datorikas skolotāja
Inese Briška – bioloģijas skolotāja
Uldis Liniņš – Latvijas un pasaules vēstures un sociālo zinību skolotājs
Ilona Pērkone – audzina 4.klasi, vizuālās mākslas un inženierzinātņu skolotāja
Ligita Vucāne – logopēde
Svetlana Berģe – izglītības psihologs
Solvita Aršvila – audzina 2.klasi
Liene Bernāne – audzina 3.klasi
Iveta Briede – ķīmijas skolotāja

ADMINISTRĀCIJA

Gunta Lapsa – direktore, audzina 7.klasi, literatūras un teātra mākslas skolotāja, vada teātra grupu ‘’Spēlējam’’
Regīna Makovska – direktores vietniece izglītības jomā, audzina 8.klasi, ģeogrāfijas skolotāja, vada novadpētniecības pulciņu

TEHNISKAIS PERSONĀLS

Antra Pole – lietvede, virtuves vadītāja
Vizma Liepiņa – pavāre
Ginta Gailīte – pavāra palīgs
Dace Litavniece – pavāra palīgs