Pulciņi

Pirmdiena
Pirmdiena
Dambrete
13:50 - 14:30

Pulciņu krievu valodas kabinetā vada sk. Astrīda Eiduka, dalībnieki ( 1.-9.kl.)

''Sportiņš''
14:40 - 16:10

Pulciņu sporta zālē vada sk. Andris Kupčs, dalībnieki (5.-9.kl.)

Otrdiena
Otrdiena
Trešdiena
Trešdiena
Sporta pulciņš ''Zibsnis''
14:40 - 16:10

Pulciņu sporta zālē vada sk. Helmuts Polis, dalībnieki (1.-9.kl.)

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Ansamblis
13:00 - 14:30

Pulciņu mūzikas kabinetā vada sk. Ilga Vilkauša, dalībnieki (1.-3.kl.)

Teātra pulciņš
13:50 - 15:20

Pulciņu skolas foajē vada sk. Gunta Lapsa, dalībnieki (1.-9.kl.)

Piektdiena
Piektdiena
Muzicēšana ''Nāc, spēlēsim''
13:00 - 13:40

Pulciņu mūzikas kabinetā vada sk. Ilga Vilkauša, dalībnieki (1.-9.kl.)

Koris
13:50 - 15:20

Pulciņu mūzikas kabinetā vada sk. Ilga Vilkauša, dalībnieki (4.-9.kl.)

''Jaunais amatnieks''
13:50 - 15:20

Pulciņu zēnu mājturības kabinetā vada sk. Andris Kupčs, dalībnieki (1.-9.kl.)

Mākslas pasaule
14:40 - 15:20

Pulciņu krievu valodas kabinetā vada sk. Ilona Pērkone, dalībnieki (1.-9.kl.)