Pulciņi

Pirmdiena
Pirmdiena
Ansamblis
13:00 - 14:30

Pulciņu mūzikas kabinetā vada sk. Ilga Vilkauša, dalībnieki (1.-4.kl.)

Sporta pulciņš
15:30 - 16:10

Pulciņu sporta zālē vada sk. Andris Kupčs, dalībnieki (5.-9.kl.)

Otrdiena
Otrdiena
Tautisko deju pulciņš
12:00 - 13:40

Pulciņu kultūras namā vada sk. Arnita Sovetova, dalībnieki (1.-4.kl.)

Muzicēšanas pulciņš
13:00 - 13:40

Pulciņu mūzikas kabinetā vada sk. Ilga Vilkauša, dalībnieki ( 1.-9.kl.)

Koris
13:50 - 14:30

Pulciņu mūzikas kabinetā vada sk. Ilga Vilkauša, dalībnieki (5.-9.kl.)

Trešdiena
Trešdiena
Dambretes pulciņš
13:00 - 13:40

Pulciņu krievu valodas kabinetā vada sk. Astrīda Eiduka, dalībnieki ( 1.-9.kl.)

Ceturtdiena
Ceturtdiena
Veidošanas pulciņš
13:00 - 13:40

Pulciņu 1.klases kabinetā vada sk. Solvita Aršvila, dalībnieki (1.-6.kl.)

Teātra pulciņš
13:50 - 15:20

Pulciņu skolas foajē vada sk. Gunta Lapsa, dalībnieki (1.-9.kl.)

Piektdiena
Piektdiena
Mākslas pulciņš
13:00 - 13:40

Pulciņu krievu valodas kabinetā vada sk. Ilona Pērkone, dalībnieki (1.-9.kl.)

Sporta spēles
14:40 - 16:10

Pulciņu sporta zālē vada sk. Helmuts Polis, dalībnieki (1.-9.kl.)

Kokapstrādes pulciņš
14:40 - 15:20

Pulciņu zēnu mājturības kabinetā vada sk. Andris Kupčs, dalībnieki (1.-9.kl.)

Sporta pulciņš
15:30 - 16:10

Pulciņu sporta zālē vada sk. Andris Kupčs, dalībnieki (5.-9.kl.)