Mācīties ir interesanti!

Angļu valodas stundā, apgūstot tematu par ēdienu un tā pagatvošanu, 6.klases skolēni gatavoja savu iecienītāko kārumu. Procesā laikā notika sadarbība arī ar vizuālās mākslas un mājturības skolotāju Sandru Kukāri, kas skolēniem pastāstīja par drošības noteikumu un higiēnas normu ievērošanu ēdiena gatavošanas procesā. Skolotāja arī informēja skolēnus , kas jāievēro , noformējot recepti.

Pēc tam skolēni angļu valodas stundā rakstīja un interesanti noformēja receptes, bet lielāko prieku skolēniem sagādāja praktiskā darbība mājturības kabinetā ,kur katrs varēja pagatavot savu iecienītāko ēdienu un pacienāt ar to savu klasesbiedru. Mācību stundas laikā skolēni ne tikai čakli rosījās griežot un rīvējot, bet arī pilnveidoja angļu valodas prasmes, stāstot par ēdiena pagatavošanas gaitu.

Iziešana no ierastās klases telpas padara mācību procesu interesantāku, pietuvina to reālajai dzīve, īpaši, ja skolēni piedāvāto darbu veic ar interesi un lielu aizrautību.

Angļu valodas skolotāja Sarmīte Kukāre

Comments are closed.