Sveicam!

Lepojamies ar skolotājām Vitu Priedi un Sandru Kukāri un sveicam ar augsto apbalvojumu!

Vita Priede – “Par godalgotiem sasniegumiem, sagatavojot skolēnus mācību olimpiādēm gan vietējā, gan valstiskā mērogā un aktīvu darbību Kalsnavas kultūras dzīvē.”
Sandra Kukāre – “Par atbildīgu, radošu un profesionālu pedagoģisko darbu Kalsnavas pamatskolā.”

 

Comments are closed.