Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Madonas novada iedzīvotājiem”

Projekta ietvaros decembra mēnesī tiek rīkotas ‘Veselības dienas Kalsnavas pamatskolā”

Comments are closed.