Mācību process attālināti

Ar 23.martu uzsākam attālinātu mācību procesu.

Savstarpējā saziņa pedagogu, skolēnu, vecāku starpā notiks e-klasē, klašu whatsapp grupās un telefoniski.

Mācību uzdevumi tiks ievietoti e-klasē, kā arī saites uz digitālajām  platformām, kuras jāizmanto mācību procesā.

Atbilstoši e-klases stundu sarakstam:

  • mācību priekšmet pedagogi sniegs konsultācijas;
  • 1. – 4.skolēniem konsultācijām pieejami pagarinātās grupas skolotāji;
  • attālināti būs pieejami arī psihologa un logopēda pakalpojumi.

Pedagogi atbildēm uz skolēnu un vecāku jautājumiem telefoniski būs pieejami no 9.00-16.00. Skolotāju telefonu numuri uz ārkārtas situācijas laiku tiks publicēti e-klases sadaļā “Skolas jaunumi”

Ja skolēns slimības dēļ nevar piedalīties attālinātajā mācību procesā, vecākiem jāpiesaka kavējums e-klasē. 

Ja mācību priekšmeta skolotājs no skolēna nebūs saņēmis atgriezenisko saiti par attālinātu mācīšanos, tad tas tiks novērtēts kā neattaisnots mācību stundas kavējums.

Par jautājumiem, kuri saistīti ar pieeju e-klasei, mācību stundu sarakstu, vērties pie direktores vietnieces izglītības jomā Regīnas Makovskas t.28712025

Par skolas darba organizēšanas un citiem jautājumiem, uz kuriem neesat guvuši atbildi no priekšmetu skolotājiem vai klases audzinātāja, zvaniet direktorei Guntai Lapsai ( 7.00 – 23.00) t.29265217

Veiksmi un izturību mums visiem šajā sarežģītajā periodā!

Kopā mēs varam!

Atcerēsimies, ka veiksmīgs galarezultāts būs atkarīgs no katra individuālās atbildības, sadarbības un savstarpējas sapratnes un atbalsta!

Pielikumā attālinātā mācību procesa norises Kalsnavas pamatskolā kārtība:

Attālinātā mācību procesa norise Kalsnavas pamatskolā

Comments are closed.