Informācija par ārkārtas situācijas periodu

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu, Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu”, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu,” Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 13.03.2020. rīkojumu Nr.MNP/1.1.3./20/9 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem”, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus:

Ārkārtējās situācijas laikā

LĪDZ 14.04.2020.

Kalsnavas pamatskola               

nodrošina klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti:

 

Telefoniski: 29265217 direktore Gunta Lapsa

28712025 direktores vietniece izglītības jomā Regīna Makovska

e-pasts:gunta.lapsa@madona.lv

Comments are closed.