1967./1968. mācību gads

15.izlaidums

 1. Augustinoviča Ligita
 2. Borštets Oļģerts
 3. Bramane Laima
 4. Briedis Ēriks
 5. Broka Dzintra
 6. Brutāne Laima
 7. Čapāne Aija
 8. Dūms Ludis
 9. Ērmansons Modris
 10. Gailītis Ēriks
 11. Gude Lūcija
 12. Kalniņš Jānis
 13. Kanevāls Alvis
 14. Kārkliņa Vanda
 15. Krūmiņš Jānis
 16. Laucenieks Bruno
 17. Lejiņa Lilita
 18. Lejiņa Vaira
 19. Leimane Ilze
 20. Liepiņa Rasma
 21. Liepiņš Gaitis
 22. Morozova Skaidrīte
 23. Ozoliņa Ilga
 24. Počs Andris
 25. Puzāne Velta
 26. Šmite Mārīte
 27. Vilnīte Vija
 28. Zālītis Andris
 29. Zīlmanis Jānis
 30. Minalto Ruta
 31. Auziņa Maija
Comments are closed.