1966./1967. mācību gads

14.izlaidums

 1. Audze Alfrēds
 2. Augustinoviča Inita
 3. Augustinoviča Dzintra
 4. Brutāns Valdis
 5. Drava Agra
 6. Gavriļenko Mārtiņš
 7. Kalniņa Ligita
 8. Kļaviņa Skaidrīte
 9. Medne Brigita
 10. Melniņa Anna
 11. Libāne Biruta- Silvija
 12. Lūsis Oskars
 13. Ozoliņš Jānis- Aldis
 14. Pakārklis Andris
 15. Pupse Agra
 16. Rudzītis Jānis
 17. Seņkovs Viesturs
 18. Semjonova Tamāra
 19. Siliņa Ingrīda
 20. Skrupskis Roberts
 21. Smilktiņš Jānis
 22. Stūre Pēteris
 23. Teile Ināra- Maija
 24. Teilis Vitauts
 25. Vickopa Maija
 26. Vītola Ilze
Comments are closed.