Par mācību procesu no 7.decembra

 

No 7.decembra Kalsnavas pamatskolas 5.- 9. klašu skolēniem mācības notiks attālināti.

Mācību process šiem skolēniem tiks organizēts pēc esošā stundu saraksta.

Tas ir –skolotājs iepriekšējās dienas vakarā pirms stundas e-klasē ievieto mācību uzdevumu.  Skolēns konkrētajā stundā 40 minūtes pilda skolotāja uzdoto vai piedalās tiešsaistes nodarbībā un  nosūta mācību priekšmeta skolotāja prasīto atgriezenisko saiti. Ja kādu iemeslu dēļ skolēns nevar piedalīties nodarbībā, tad par to informē skolotāju, norādot iemeslu. Atsevišķos gadījumos, kad skolotāja uzdoto apjomu neizdodas apgūt mācību stundas 40 minūtēs, tad par to jāpaziņo mācību priekšmeta skolotājam un jāvienojas par darba izpildes laiku, kas nedrīkst būt vēlāk kā konkrētās dienas plkst.16.00

 

1. – 4. klašu skolēniem mācības notiks klātienē, bet pēc saīsināta stundu saraksta.

Saglabājas noteikums par 3 kvadrātmetru platības nodrošināšanu vienam skolēnam.

Kontaktēšanās starp atsevišķu klašu skolēniem starpbrīžos netiks atļauta.

Interešu izglītības nodarbības notiks tikai individuāli.

Pagarinātās dienas grupā drīkstēs būt skolēni tikai no vienas klases un grupas darbosies tikai līdz 13.00

    Saglabājas  līdzšinējais noteikums par 3 kvadrātmetru platības nodrošināšanu skolā vienam skolēnam, kā arī pienākums skolas darbiniekiem izglītības procesa laikā un ārpus izglītības procesa lietot sejas un deguna  aizsegus ( maskas).

    Pēc ziemas brīvlaika, tātad, no 4. janvāra, skolās maskas jānēsā visiem – gan skolēniem, gan skolotājiem gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa norises.

   Transports uz mājām no 7.decembra sāks kursēt  13.00

 

Skolas vadība aicina uz izpratni un neskaidrību vai problēmu gadījumos nekavējoties sazināties ar direktori t.29265217 vai direktores vietnieci izglītības jomā t.28712025

 

 

Pamats: Ministru kabineta lēmumi par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Comments are closed.