Paldies skolotājai Lailai Štālei!

Es piederu vasarai,
Smaržīgai zālei
Un nebēdnim vējam,
Kas iepūš man sejā tik mīlīgu dvesmu.
Es piederu ziediem un nopļautai zālei,
Kas pāri par visu ceļ sapņainus tiltus-
Tik spilgtus, tik siltus.
Es piederu vasarai, ķirsim pie koka,
Kas saldu jo saldu skūpstu man sniedz.
Es piederu,vasarai,
Ar savu tik atvērto dvēseles garu…

Paldies skolotājai Lailai Štālei par darba mīlestību, cieņu pret skolēniem un kolēģiem, par zināšanām, kuras dotas skolēniem vairāku gadu desmitos!

Lai jauka atpūta!

Comments are closed.