Mācību stunda dabā

Īstenojot pieeju kompetenču pieeja mācību saturā, 17.septembrī 3., 4.kl. devās uz mācību stundu dabā “No sēkliņas līdz veselīgai ābolu sulai” lauku sētā “Dzintari”. Stundas īstenošanā tik iesaistīti arī vecāki un vecvecāki, paldies viņiem!
Stundu sagatavoja un vadīja I.Oga, I.Stikāne

Comments are closed.