Ārzemju partneru vizīte Kalsnavas pamatskolā

Visu nedēļu no 14. līdz 19. oktobrism skolā viesosies Erasmus+ projekta “The young Knights of the round European Table” partnerskolu skolēni un pedagogi no Itālijas, Portugāles un Polijas.

Comments are closed.