1987./1988. mācību gads

35.izlaidums

 1. Andžāne Ilze
 2. Balode Daiga
 3. Bergmane Iveta
 4. Bramane Anita
 5. Banders Artis
 6. Barovskis Guntars
 7. Cielavs Jānis
 8. Ivanovs Andris
 9. Jermacāns Aigars
 10. Kalniņa Marta
 11. Kalniņa Sarma
 12. Kukāre Ritma
 13. Lopatko Sandris
 14. Mežaleone Kristīne
 15. Minalto Dina
 16. Ņelova Iveta
 17. Peilāns Māris
 18. Polīte Aiga
 19. Rone Iveta
 20. Siliņš Arnis
 21. Siliņš Aigars
 22. Strazdiņš Sandis
 23. Šmite Ināra
 24. Štikova Nora
 25. Valdberga Evita
 26. Vīgants Artis
 27. Vīgante Iluta
 28. Vītoliņa Ligita
 29. Voite Nora
 30. Zaikovskis Kaspars
Comments are closed.