1980./1981. mācību gads

28.izlaidums

 1. Babre Ina
 2. Beļeviča Inga
 3. Bicāls Atis
 4. Dervenieks Imants
 5. Glāznieks Andris
 6. Kalniņa Iveta
 7. Kašs Juris
 8. Kļimoviča Andris
 9. Kukārs Aldis
 10. Lapiņa Inga
 11. Lārmanis Ainārs
 12. Lediņa Antra
 13. Māliņš Jānis
 14. Medvedevs Juris
 15. Meikšāne Mārīte
 16. Miezīte Everita
 17. Ozoliņš Aivars
 18. Platais Pēteris
 19. Riekstiņa Ilona
 20. Rode Normunds
 21. Rūlietis Dainis
 22. Sarguns Guntars
 23. Tuča Ilona
 24. Upīte Inga
 25. Baltpurviņš Jānis
 26. Siliņš Normunds
 27. Avotiņš Imants
Comments are closed.