1972./1973. mācību gads

20.izlaidums

1.      Avotiņa Aija

2.      Avotiņa Dzintra

3.      Bāliņa Dzintra

4.      Bambe Baiba

5.      Borklāns Ēvalds

6.      Blūms Zigurds

7.      Brutāne Anda

8.      Brutāne Lilita

9.      Cīrulis Ēvalds

10.  Dābola Skaidrīte

11.  Dzelme Valters

12.  Gabrusāns Vilnis

13.  Ieveniece Vineta

14.  Kalvjaks Jānis

15.  Kārkliņš Juris

16.  Kāpostiņa Līga

17.  Kreile Vija

18.  Lēne Inese

19.  Līvmane Dzintra

20.  Līvmane Regīna

21.  Līcītis Arvīds

22.  Mednis Valdis

23.  Mekša Gunta

24.  Ravinskis Jānis

25.  Upītis Aivars

26.  Vāvere Gunta

27. Viktors Jānis

Comments are closed.