1963./1964. mācību gads

11.izlaidums

 1. Alunāns Inta
 2. Augustinoviča Skaidrīte
 3. Bērziņš Aija
 4. Balodis Aivars- Edvīns
 5. Čamanis Mārīte- Maija
 6. Čepānis Lidija
 7. Gaijs Arvīds- Alfrēds
 8. Krūmiņa Dzintra- Velta
 9. Kupcāne Ieva
 10. Lapsa Laimdota
 11. Līcītis Vija- Aija
 12. Māliņa Irēna
 13. Misiņš Pēteris
 14. Ozoliņa Dzidra
 15. Poļavina Ausma
 16. Ribņiks Imants- Juris
 17. Smirnova Vera
 18. Seņkovs Jānis
 19. Seņkovs Andris- Andrejs
 20. Šmits Māris
 21. Treijs Kārlis
 22. Tumans Monika
 23. Zeltiņš Juris
 24. Vītoliņš Rita- Antonija
 25. Vīgants Laimonis- Zigurds
 26. Grīviņa Daina
 27. Kalpoviča Janīna
 28. Ozdoba Natālija
 29. Pelēcis Jānis
 30. Sarmule Silvija
Comments are closed.