Skolēnu rudens brīvdienu pagarinājums

Lai ierobežotu Covid- 19 izplatību, valstī noteikti jauni ierobežojumi, tai skaitā līdz 29.oktobrim pagarināts skolēnu rudens brīvlaiks.

Pēc brīvlaika skolā atgriežas tikai 1. – 3.klases skolēni.

4. – 9. klašu skolēni uzsāks mācības attālināti.

Lai  atgriešanās skolā būtu droša, 28.oktobrī 1. – 3.klašu skolēniem tiks veikta testēšana. Informācija par testēšanas kārtību nosūtīta skolēnu vecākiem klašu WhatsApp grupās.

4. – 9. klašu skolēnu vecāki, kuriem ir grūtības ar tehnisko nodrošinājumu, lai bērni varētu mācīties attālināti, aicināti vērsties pie skolas direktores Guntas Lapsas

Savukārt e-klases pastā 4. – 9.klašu vecākiem ir nosūtītas vēstules par iespēju pieteikties ēdināšanas izdevumu kompensācijai attālināto mācību laikā.

Comments are closed.