Vecāki, informācija jums par to, kā sarunāties ar bērnu par karjeras jautājumiem.

Cien.vecāki!

 

Nosūtu  2 infografikas – ieteikumus sarunai ar savu bērnu par karjeras jautājumiem:

1.„Kā veidot veiksmīgu vidi sarunām par karjeru”  – https://www.viaa.gov.lv/lv/ieteikumi-vecakiem#ka-veidot-veiksmigu-vidi-sarunam-par-karjeru ;

2. „Tehnoloģijas ģimenē – draugs vai svešinieks”  – https://www.viaa.gov.lv/lv/ieteikumi-vecakiem#tehnologijas-gimene-draugs-vai-svesinieks .

 

Ar cieņu – pedagogs karjeras konsultants Jolanta Pabērza, mob.tālr. 29382304.

Comments are closed.