Tikšanās ar Ievu Blūmu un Sandiju Andžāni

 

 

2016. gada 12. decembrī projekta „100 absolventu stāsti Latvijas simtgadei” tikāmies ar 1977. gada absolventiem- Andri Stalažu un Lilitu Stalažu ( Stradi ). Pēc mūsu skolas absolvēšana abi klasesbiedri mācības turpināja Pļaviņu vidusskolā, pēc tam Lilita izvēlējās ārsta profesiju, savukārt Andris studijas turpināja Rīgas politehniskajā institūtā un ieguva enerģētiķa profesiju.

Pēc augskolas beigšanas, jau kā dzīvesbiedri, viņi atgriezās atpakaļ Kalsnavā un veiksmīgi izveidoja savu profesionālo karjeru. Kā paši atzina, mūsdienu iespēju apstākļos, arī dzīvojot ārpus Rīgas, var izmantot visas kultūras un mākslas iespējas, ko viņi arī regulāri dara, apmeklējot teātrus un izstāžu zāles. Vēl viens ģimenes kopīgs hobijs ir ceļošana un šādā veidā pabūts lielākajā daļā Eiropas valstu.

Kā atzīmēja Lilita, ārsta profesija tikai no malas izliekas viegla, īstenībā tā ietver sevī milzīgu atbildību, jo pacients ārstam uztic pašu dārgāko – veselību un pat dzīvību. Izvēloties šo profesiju, ir skaidri jāzina, vai tiešām patīk darbs ar cilvēkiem un vai pietiks spēka no dienas dienā uzklausīt sūdzības, tikt galā ar citu cilvēku sāpēm. Protams, ir arī daudz gaišu brīžu, kad pacients no sirds pasaka paldies par ieguldīto darbu.

Andris savu uzstāšanos pabeidza ar atraktīvu momentu, skolēniem piedāvājot iespēju pašiem izveidot elektriskās ķēdes saslēgumu, tādejādi,kaut arī nedaudz, iejūties elektriķa darbā.

 

Comments are closed.