Ilze Stikāne

Iegūtā izglītība- sākumskolas skolotājs; veselības mācības skolotājs; maģistra grāds pedagoģijā

Sākumskolas skolotāja

Pedagoģiskais darba stāžs- 33 gadi, no tiem

15 gadi Kalsnavas pamatskolā

Apbalvojumi-

  • 2007.g. Kalsnavas pagasta padomes atzinības raksts – par ieguldījumu kultūras un sabiedriskās dzīves attīstīšanā Kalsnavas pagastā.
  • 2007.g.LR „Latvijas lepnums 2007- Atbalsts līdzcilvēkam”.

Vaļasprieki- grāmatu lasīšana, viss, kas notiek ar un ap mežu, piedalīšanās konkursos ar klasi