Skolu programma “Dzīvei gatavs”

Skolu programma “Dzīvei gatavs” ir atbalsts skolotājiem un palīgs skolēniem dažādu mācību priekšmetu apguvē, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē.

29.aprīlī  6.un 7.klases skolēniem būs iespēja sadarboties ar vieslektori Ingu Tilhenu no uzņēmuma “Sadales tīkls”.

Comments are closed.