Skolēnu testēšana

MFD laboratorija Kalsnavas pamatskolas skolēnu siekalu testu paraugu savākšanu veiks pirmdienās.

Testu savākšanas kārtība skolā:

  1. Direktore no kurjera saņem tukšos testu trauciņus.
  2. Direktore testu trauciņus izsniedz audzinātājiem.
  3. Audzinātāji veic skolēnu siekalu testu paraugu ievākšanu atbilstoši instrukcijai un atdod direktorei.
  4. Direktore skolēnu testu paraugus atdod laboratorijas kurjeram.
  5. Direktore informē Madonas mākslas skolas, J.Norviļa Madonas mūzikas skolas, Pļaviņu mākslas skolas un Pļaviņu mūzikas skolas vadību par no laboratorijas saņemto informāciju par to skolēnu testu rezultātiem, kuri apmeklē attiecīgās mākslas vai mūzikas skolas.
  6. Pozitīva COVID -19 rezultāta gadījumā direktore rīkojas atbilstoši skolas noteiktajai “Kārtībai piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Kalsnavas pamatskolā”Ar šo kārtību var iepazīties e-klases skolas jaunumu sadaļā un skolas mājas lapā pie sadaļas “Skolas dokumentācija”
Comments are closed.