Skolēniem brīvdienas, bet skolotāji aktīvi strādā.

Skolēnu brīvdienas Kalsnavas skolotājiem pagāja ļoti intensīvā darbā.

Paralēli kabinetu sakārtošanai, metodisko darba materiālu papildināšanai un citām ikdienišķām darbībām skolēnu brīvdienās, notika intensīvs metodiskais darbs plašākā līmenī: 22. oktobrī Madonas, Ērgļu, Cesvaines, Varakļānu, Lubānas vēstures un sociālo zinību skolotājus uzņēma skolotāja Mira Laure, kura dalījās savā pieredzē, īstenojot kompetenču pieejas mācību saturā īstenošanu; 23. oktobrī projektā PuMPuRs iesaistītajiem pedagogiem supervīziju  vadīja  Rīgas Stradiņa Universitātes profesionālās maģistru programmas “Supervīzija”vadītāja  Baiba Pumpiņa, bet 24. oktobrī ar Kalsnavas kā “Skola 2030” pilotskolas  darba pieredzi  direktore Gunta Lapsa iepazīstināja Praulienas pamatskolas pedagogus.

Comments are closed.