Izglītības kvalitātes valsts dienesta projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Saite uz projekta mājas lapu: www.pumpurs.lv